ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ(TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ)

Τι είναι ο υπέρηχος καρδιάς;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς, που λέγεται και ηχοκαρδιογράφημα ή triplex καρδιάς, είναι μια απλή και ανώδυνη,χωρίς ακτινοβολία, εξέταση με την οποία ο καρδιολόγος ελέγχει τη συνολική  λειτουργία και τη δομή της καρδιάς και των επιμέρους τμημάτων της: τοιχώματα του μυοκαρδίου, βαλβίδες και τα πέριξ μεγάλα αγγεία όπως η αορτή και η κάτω κοίλη φλέβα. Η λήψη των εικόνων γίνεται εξωτερικά από την πρόσθια επιφάνεια του θώρακα γι’ αυτό και η επίσημη ονομασία είναι διαθωρακικό τρίπλεξ καρδιάς.

Ποια είναι η διαδικασία;

Η εξέταση δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Ο εξεταζόμενος ξαπλώνει στην αριστερή του πλευρά γυμνός από την μέση και πάνω σε μια συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με την καθοδήγηση του ιατρού. Μια δέσμη υπερήχων εισέρχεται στο εσωτερικό της καρδιάς μέσω ενός μορφοτροπέα τον οποίο ο ιατρός πιέζει πάνω στο θώρακα του εξεταζόμενου και από συγκεκριμένες θέσεις λαμβάνει λήψεις των καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβίδων. Ο ιατρός θα χρησιμοποιήσει ένα ειδικό gel  για να βελτιώσει την μετάδοση των ηχητικών κυμάτων. Τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν στον υπολογιστή και μέσω λογισμικών θα γίνει η ανάλυση των δεδομένων και των εικόνων. Η εξέταση μπορεί να διαρκέσει από 15 λεπτά έως και πάνω από ώρα ανάλογα την πολυπλοκότητα των ευρημάτων.

Μέσω του υπερηχογραφήματος είναι εφικτή η διάγνωση βαλβιδοπαθειών, μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, παθήσεων του περικάρδιου και τυχόν ενδοκαρδιακών όγκων η θρόμβων.

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς είναι μια εύχρηστη, γρήγορη και αναίμακτη τεχνική που μπορεί να δώσει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες ιδιαίτερα όταν συνεκτιμώνται με τα κλινικά δεδομένα διευκολύνοντας στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στο θεραπευτικό πλάνο του ασθενούς.

Είναι μια άκρως ουσιαστική εξέταση που οφείλει να γίνεται τόσο προληπτικά σε ενήλικες όσο και παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε ενήλικες υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, σε ασθενείς με ύποπτα καρδιακά συμπτώματα πχ. Πόνο στο στήθος, αίσθημα δύσπνοιας στην κόπωση, αίσθημα παλμών καθώς και σε ασθενείς με γνωστά καρδιακά νοσήματα (αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες) για παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και αποτελεσματικότητας της θεραπείας.