ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ - ΥΠΤΙΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Είναι ηλεκτρικά τροχοπεδούμενο. Το εξεταζόμενο άτομο εκτελεί ποδηλασία, μια δραστηριότητα επίσης εύκολα αποδεκτή. Η χρήση του έχει πολλά πλεονεκτήματα

  • ο εξεταζόμενος είναι ξαπλωμένος άρα έχει λιγότερο ή καθόλου άγχος, δεν ζαλίζεται από τον συνεχώς κινούμενο τάπητα μήτε χάνει την ισορροπία του ή το κουράγιο του να συνεχίσει την κόπωση και εκτελεί την άσκηση με δική του θέληση χωρίς να νιώθει πως εξαναγκάζεται.
  • o θώρακας και τα χέρια του είναι σταθερά προϋπόθεση για καταγραφή του ΗΚΓ χωρίς παράσιτα και σωστή μέτρηση της ΑΠ.
  • επιτρέπει τους υπέρβαρους-παχύσαρκους να υποβληθούν στην εξέταση χωρίς να εμποδίζονται από τα επιπλέον κιλά τους (κάτι που δυστυχώς γίνεται με τον τάπητα) και να ολοκληρώνουν την δοκιμασία με επιτυχία.