ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Προεγχειρητικός έλεγχος σε συνεννόηση με τον εκάστοτε θεράποντα χειρουργό, καρδιοχειρουργό, ορθοπεδικό, γυναικολόγο κτλ, ώστε να εκτιμάται σωστά ο περιεπεμβατικός κίνδυνος του ασθενούς και να τροποποιείται κατάλληλα η φαρμακευτική αγωγή του βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών (πχ. ρύθμιση αντιαιμοπεταλιακών, αντιπηκτικών, αντιϋπερτασικών φαρμάκων).