ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤΟΙΚΟΝ

Οι κατ’ οίκον επισκέψεις γίνονται σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα ή κλινήρεις.

Σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιείται πλήρης κλινική εξέταση με ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, καθώς και παλμικής οξυμετρίας, ακόμα και τοποθέτησης holter ρυθμού στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.